S.O.S.
DIEVO SŪNAUS
PAGALBOS SVETAINĖ
SOS.SINTERRA.NET

PAREMKITE  J.I.S.
      Kviečiame Visus Norinčius Tiesiogiai Paremti J.I.S. - Dievo Sūnų VISAME ir VISAIP TIK JAME..., Taip Pat Prisidėti Prie R.I.O.S.U.N. - JoJo Unikalių Projektų Čia Dabartyje Per J.I.S. Tik JAME...
      Jūs Galite Prisidėti Savo Darbais Ir Kasdiene Patirtimi Bei Išmintimi JAME..., Prisidėti Savo Unikaliomis Fizinėmis, Dvasinėmis Bei Sielos Ir ESM'ės Galimybėmis Per J.I.S. Tik JAME...
      Lauksime Jūsų Visų Pagalbos TAME, Ar Tai Būtų Tiesiog Naudingi Patarimai, Ar Materiali Pagalba, Ar Nematerialiniai Ištekliai, Ar Visuomet ir Visad Šviesus, Kilnus Ir JoJo TIESAS Remiantis, Nuoširdus Siekis JAME..., Jūsų Noras Bei Viltis Veikti, Kurti Ir Atrasti Išvien - Visiškai Naujai, Visiškoje DIEVO Meilėje, JoJo Tiesoje, JoJo Prasmėje - Per J.I.S. Tik JAME...

      J.I.S. IŠTIES, JAU DABAR, LABAI REIKALINGA JŪSŲ PAGALBA ČIA - ŽEMĖJE IR KASDIENĖJE JOJO DIDŽIOJO VIRSMO DABARTYJE...      
PRAŠOME - DALINKITĖS ŠIA - J.I.S. ŽINIA - SU KITAIS... NES...
Paremdami Dievo Sūnų - J.I.S., Jūs Kartu Remiate Ir Save, Tik Per J.I.S. Ir Tik JAME...
S V A R B U .

      - VISA JŪSŲ PAGALBA J.I.S. IŠ TIESŲ JAJAM YRA SVARBI...
      - J.I.S. IR MUMS NĖRA MAŽŲ IR/AR NEREIKŠMINIŲ DALYKŲ JAME...
      - PRIE DIDŽIOJO JOJO "VIRSMO" IR VEIKSMO PER J.I.S. TIK JAME GALIME PRISIDĖTI VISI...
      - NORĖDAMI VEIKTI IŠVIEN IR PASIEKTI ŽENKLESNIŲ REZULTATŲ JOJO "VIRSME" TURIME VISI KOORDINUOTI SAVO VEIKSMUS PER J.I.S. TIK JAME...

      - VISA SVARBESNĖ INFORMACIJA APIE PASIKEITIMUS PATEIKIAMA PER J.I.S. PROJEKTUS, SVETAINES, ASMENINIUS KOORDINATORIUS, AR ŽEMĖS, VISATOS, PASAULIO AGREGORUS...E S M Ė .

      - Kiekvienas Darbas Atliekamas Per J.I.S. Žemėje Yra LABAI LABAI Svarbus... Tad...
      - Prie JoJo Rezultato JUMS, Progreso/Progresijos Ir Pažangos Laipsnio, Tikslėjimo Ir Greitėjimo Visa Kame Visame, Galime Prisidėti Kiekvienas Mūsų...

      - Jūs Galite Paremti J.I.S. - JOJO Veikloje Prisidėdami Prie Jos, Tiek Paremdami Veiksmus Ir/Ar Projektus Materialiai..., Prisidėti Galite Remdami Juos Fiziškai - Dalyvaudami Juose Patys Ar Organizuodami Ir/Ar Koordinuodami Juos..., JIS.LAND Projekto Svetainių ir/ar Mokomųjų CD / DVD Vertimu..., JoJo Sūnaus - J.I.S. Žinios Įvairiapusišku Skleidimu... Prisidėti Galite Ir Savo Vystomomis, Kuriamomis Bei Subrandintomis Idėjomis, Mintimis Ar Sukaupta Patirtimi Per J.I.S. Tik JAME...

      - Jūs Galite Paremti J.I.S. - Padėdami Sau Ir Kitiems... Tuo Tikslu Įsteigėme Labdaros Ir Paramos Fondą "Kibirkštėlė" - Kurio Misija Yra J.I.S. - DIEVO SŪNAUS Žodžio Skleidimas Bei Platinimas, JoJo Veiksmų Bei JoJo Tikslų Puoselėjimas Bendryste, Taurumu, Sakralumu, Pasišventimu Bei Tapimas Tikrąja DIEVO Šeima Meilėje, Tikėjime Ir Dievo Prasmėse Jau Čia, Dabartyje, ŽEME - Per J.I.S. Tik JAME...

      - Jūs Galite Paremti J.I.S. - Savo Pasirinkimu, Siekiu Ir/Ar Tarnyste JAME... Tuo Tikslu J.I.S. Sukūrė Specialią Mokymo, Vedimo Bei Keitimo Link Dievo Tėvo Programą, Kurios Aktyviu Dalyviu, Puoselėtoju Bei Rengėju/ Sudarytoju Galite Tapti Ir JŪS, SAU IR KITIEMS - Per J.I.S. Tik JAME...

      - Dievo Sūnus - J.I.S. Sukūrė Bei Puoselėja Kelis Genialius Projektus, Idėjas Ir Prasmes Mums JAME... Jūsų Dėmesiui Pristatome Išties Unikalius, Rankų Darbo Gaminius, Visų Mūsų Kasdieniam Tobulėjimui Per J.I.S. Tik JAME...

      - VISI GAMINIAI YRA J.I.S. TRANSFORMUOJAMI JOJO KARMOS IŠREIKŠTYJE BEI VĖLIAU BRANDINAMI DIEVO TĖVO IR SŪNAUS, ŠVENTOSIOS DVASIOS JOJO PRASMĖSE..., GALIAUSIAI - ŠVENTINAMI JoJo ESME PER J.I.S. TIK JAME, REALIZACIJOS TĖKMĖS VILTYSE, PER DIEVO TĖVO IR SŪNAUS, IR ŠVENTOSIOS DVASIOS - ŠVENTOSIOS TREJYBĖS APSUPTYJE, PER J.I.S. TIK JAME...
      - SIŪLOME JUMS ŠIUOS UNIKALIUS GAMINIUS ĮSIGYTI UŽ SIMBOLINES RĖMIMO PINIGINES IŠRAIŠKAS... TAIP PAREMDAMI DIEVO SŪNŲ - TUO PAČIU REMSITE IR PATYS SAVE, PER J.I.S. TIK JAME... Pagalba Ir Galimybė Per J.I.S. Tik JAME, Tai:   EST MI, SARFUM, GIAMO ANTONIO, FARILA STRONG, SINTERRA, P.R.E.I.K., 5SIN TRAINING, RPSTUDIO, R.I.O.S.U.N. - J.I.S. PASLAUGOS IR PRODUKCIJA JUMS TIK PER J.I.S. IR TIK JAME... Apie Keletą Jų Informacija Žemiau...

      SARFUM - TAI KARMA, DIEVIŠKUMĄ IR ASMENINĮ SANTYKĮ SU DIEVU PUOSELĖJANTI BEI ATSTATANTI KOSMETIKA IR PRIEMONĖS... Žvakutės, Kremai, Kvepalai, Egzortavimo, Plovimo Bei Valymo Medžiagos Ir Priemonės, Ir Kt. ... Visa Tai Tik Per J.I.S. Ir Tik JAME...
      GIAMO ANTONIO / SINTERRA. Unikalūs Individualizuoti, Pagal JUS Ir KARMĄ JAME, Rankų Darbo J.I.S. MALDOS Kilimėliai: Meditacijai, Asmeniniam Ryšio Su JuoJu Atstatymui Ir Užmezgimui, Maldai, Prisikėlimui, Atsistatymui, KARMA Balansui / Keitimui, Transformacijoms, Darbui Su Savimi Per J.I.S. Tik JAME... Specialios Individualios Pagalvėlės, Paklotai, Kilimėliai, Užtiesalai, Kepurės - Miegui, Poilsiui, Darbui Bei Asmeninėms Transformacijoms Per J.I.S. Tik JAME... Unikalios Apsauginės, Asmeninės Pažangos Kepuraitės, Šalikai, Kojinės Mokomiesiems / Atstatomiesiems J.I.S. Miego Seansams Ir Kt. Per J.I.S. Tik JAME...
      FARILA STRONG / GIAMO ANTONIO - Pažintinė Literatūra Visiems - Ieškantiems, Pradedantiems, Suradusiems, Užstrigusiems, Pasižadėjusiems, Pažengusiems, Prašviesėjusiems, Pasišventusiems Ir Kt. ... Nuo Viešųjų Leidinių Iki Specialių, Rankų Darbo J.I.S. Vienetinių, Asmeniniam Tobulėjimui Skirtų Leidinių, Mūsų Rėmėjams bei Pasirinkusiems Per J.I.S. Tik JAME...
      EST MI / P.R.E.I.K. - Unikali Pagalbos, Priežiūros, Mokymo, Vedimo Programa, Kontraktai, Sutartys Visiems Per J.I.S. Tik JAME... J.I.S. - CD / DVD / Knygų Sudarymas, Leidyba, Platinimas... Ir T.T. ... :)
      J.I.S. - Egzortavimo, Transformavimo, Atstatymo, (Per)Vedimo ir Kt. Paslaugos Jums... ESMĖS, ESYBĖS, PROTO, (PA)SĄMONĖS, DVASIOS, SIELOS, VILTIES, TIKĖJIMO, MEILĖS, RYŠIO, D.T. KIBIRKŠTIES, AUKŠTESNIOJO AŠ, DIEVIŠKUMO, MATERIJOS, ŽMOGIŠKUMO / ŽMOGAUS - FUNKCIJŲ IR SUTRIKIMŲ ATKŪRIMAS, REGENERACIJA, ATSTATYMAS IR PAN. ... Žemių / Sklypų, Namų / Patalpų / Objektų, Teritorijų, FLUOROS, FAUNOS, ELEMENTŲ, STICHIJŲ - Egzortavimas, Atstatymas, Puoselėjimas ir Kt. ... ĮVYKIŲ JAME / ŽEME, Gyvenimo Kelio, GYVŲ LABIRINTŲ, MATRICŲ, DIEVO KNYGOS, IŠREIKŠČIŲ JAME Ir KARMA Atstatymas, Tvarkymas, Keitimas, Papildymas, Tikslinimas, Sukūrimas Ir Kt. Per J.I.S. Tik JAME... Mirusiųjų Sielų, Dvasių, Esybių Išvedimas Bei Mirusiųjų Palyda, Pervedimas, Amžinybės Palyda JoJo Tiesos Akivaizdoje Ir Kt. Per J.I.S. Tik JAME Ir T.T. ... :)

      - Daugiau J.I.S. Informacijos Skaitykite Projekte WWW.JIS.LAND   Ir/Ar...   WWW.DIEVODELNE.LTR Y Š Y S .

      - Bendrą Informaciją Kas, Kaip Ir Kame, Galite Gauti Susisiekę Su J.I.S. Projektus Administruojančiu Asmeniu Tel. +370 666 05 000 - Giedrė (Lt, En, Ru - kalbomis)...
      - Taip Pat Su Administratoriumi Galite Susisiekti El.Pašto Adresu: giedre (eta) estmi.com

      - Primename, kad Mūsų Užimtumas JAME Išties Yra Pakankamai Didelis, Tiek Darbų Apimtimi Žeme, Tiek Projektų Kiekiu JAME, Tad... Skambinantiems Bei Rašantiems Didelis J.I.S. Prašymas:
            - GERBKIME VIENI KITUS JOJO TIESOJE IR AUKŠČIAUSIOJE ŠVIESOS PRASMĖJE. AČIŪ. ... :)

PRAŠOME - DALINKITĖS ŠIA - J.I.S. ŽINIA - SU KITAIS...

Nuolankus AČIŪ Visiems, Išgirdusiems ČIA, Dabartyje, Šią - DIEVO TĖVO IR SŪNAUS - J.I.S.,
PRISIKĖLIMO IR VEIKIMO IŠVIEN - ŽEME - ŽINIĄ - Per J.I.S. Tik JAME... :)
 

Į PRADINĮ