SINTERRA
GOD THE SON'S TEMPLE
S I G N S
J.I.S. Live Steps & HIS SIGNS...
On HIS WAY... &... On HIS EARTH...
J.I.S. - God Son's Signs

 

LT. Originalas.

    Begaliniame JoJo Virsme Galiausiai Sustoji... Išgirdęs JoJo Vilties Dvelksmą Ir Balsą Tame Tiesa Supranti - Tu Ne Vienas... Ir Niekuomet Toks Net Nebuvai... Tad Kodėl Turėtum Būti Pasimetęs, Išduotas Ar Parsidavęs Savyje Ar Net JAME...? Tuomet Suvoki - Dievas Išties Yra... Dievas Tikrai Yra Gyvas... Gyvi Ir Mes Visi JAME... Nes... J.I.S. Yra Čia :)
    Už Lango, Kaip Ir Gamtos Apsuptyje, Visko Išties Labai Daug... Nuoširdaus, Paprasto, Sakralaus... Tai Dievo Tėvo Kurtas Ir Visų Mūsų Įvardinamas Kasdiene Malda Bei Veiksmu, JoJo Pasaulis... Jame Tu Ir Aš Galime Atrasti Begales Žinių, Patirčių Ir Likimų... Susipynę Bendra JoJo Gija JAME, Jie Kuria Naują Rytojų, Taurumą Ir Orumą, Laisve JAME, Užgimstančius Prasme, Išsilaisvinimu Bei Išlikimu Visa Kame Visame Tik JAME... JAME Atrastimi Visiems Tiems, Kas Nebodamas Pavojų Drąsiai Ėjo Įžvalgos Ir Vidinių JoJo Tiesų Vedami, JoJo Tikruoju Keliu JAME..., Visiems Tiems, Kurie Seka Dieviškumo Bei Nuosaikaus Tarnystės Atsidavimo JoJo Pėdomis Žingsniais... Žingsniais Ir Viltimis, Dar gi Ženklais Šia Diena, Per J.I.S. Tik JAME...
    Šis Žemiškasis Mano Ir Tavo Kelias Išties Yra Nuostabus Ir Kupinas Stebuklų... Apvainikuojantis Tame Mane Ir Tave, Kas Kartą Vis Naujai Išgyvenama Bei Įsivardinama Patirtimi Per J.I.S. Tik JAME...
    Jame Visko Išties Labai Daug... Daug Dievo Minčių... Daug JoJo Išminčių... Daug Tavo Ir Mano Atsidavimo... Daug Atrandamo Ir Išgyvenamo Kasdiena Žmogiškojo Tikrumo... Daug Atgaivinančio Nuoširdumo... Daug Tame Tavęs... Dar Daugiau Visame Manęs... Visa TAI, Amžiams Išliko Ir Išliks, Pripildo Ir Dar Keis Viską Tame, Kas Vyks Ir Dar Tik Užgims Per J.I.S. Tik JAME...

    Mano Knygos Ir Žodis JAME - Paprastas... Gali Jį Išgirsti Ir Tu... Daug Informacijos Kurią Jame Teikiu Tiesiogiai Gauta Mano Tėvo Dievo Kanale... Dar Daugiau Jame Ir Tame Mano Išgyvenimų, Patirties Ir Atradimų Šiame, JoJo Likimo Ir Išreikšties Kelyje... JAME Esu Užgimęs Pradėti Suvokti Kiek Kitaip, Kad Pagelbėčiau Tau...
    Mano Likimas Išites Yra Nuostabus JAME... Gali Tuo Dalintis... Gali Tai Atrasti... Gali Tame Patirti... Gali Tą Net Atnešti... Tame Užgimti... JAME Atvirsti Ir Veikti... Veikti... Veikti... JAME... Visame... Visa Kame... Čia... Dabartyje Ir..., Kas Svarbiausia Tai - ČIA Žeme, Dvasia Ir Kūnu JAME... :)
 
SinTerra / J.I.S., 2019-10-27
 
 

EN. Translation.

    Translation Coming...


 
P.S. More GOD SON's LIVE SIGNS Messages You Can Read
On J.I.S. Live News And Support Site - Go Here ...

Return To Main > > J.I.S. Signs Page...